Nieprofesjonaliści
Proroctwo Daniela 11:28-30a - Wersja do druku

+- Nieprofesjonaliści (http://www.nieprofesjonalisci.com)
+-- Dział: Nieprofesjonalizm (http://www.nieprofesjonalisci.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Dział: Odwyk (http://www.nieprofesjonalisci.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Wątek: Proroctwo Daniela 11:28-30a (/showthread.php?tid=1402)

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Proroctwo Daniela 11:28-30a - Marek_ - 2017-02-15

Wszyscy którzy interesują  się biblią zdają sobie sprawę, że w księdze Daniela zapisane są proroctwa, które różnie są interpretowane i komentowane.
Chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną wizję z tego proroctwa, która po dokładnym zbadaniu, moim zdaniem dotyczy naszych czasów.
Proroctwo to zostało spisane w VI w.(p.n.e.) przez proroka Daniela i przedstawia w chronologicznym ciągu plan Nieba od starożytnej Persji przez Grecję, Rzym, współczesne mocarstwa aż do końca rządów ludzkich nad ziemią.

Opis tej jednej wizji rozpoczyna się w 10 rozdziale księgi Daniela i omawiana jest dalej w 11 oraz 12 rozdziale.

Zastanówmy się najpierw nad jednym urywkiem tej wizji z Daniela 11:28-30a - o jakim fragmencie historii jest tu mowa i kiedy się to spełniło?

28 – „I wróci z wielkim mieniem do swojej krainy a serce jego będzie przeciwne świętemu przymierzu.
I będzie działał skutecznie i wróci do swej krainy.”
29 – „W czasie wyznaczonym powróci z powrotem i wkroczy na południe, ale nie będzie jak wcześniej i jak później.”
30a – „I ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim i będzie utrapiony i zawróci.”RE: Proroctwo Daniela 11:28-30a - Przemeks - 2017-02-16

Cytat:Zastanówmy się najpierw nad jednym urywkiem tej wizji z Daniela 11:28-30a - o jakim fragmencie historii jest tu mowa i kiedy się to spełniło?

Nie wiem.  Blush
Może objaśnisz według Twego zrozumienia?


RE: Proroctwo Daniela 11:28-30a - Marek_ - 2017-02-16

Może najpierw trochę podpowiem.
Wydarzenia po 1945 r - Europa


RE: Proroctwo Daniela 11:28-30a - Przemeks - 2017-02-16

No...? Ale tutaj potrzeba szerszego komentarza. Najpierw łopatologicznie - w tekście pisze o wybrzeżach Kittim. Kittim to Cypr, czyż nie?
W jaki sposób przechodzisz od wybrzeży Kittim do Europy po 1945 roku?  Smile


RE: Proroctwo Daniela 11:28-30a - Marek_ - 2017-02-16

Najpierw są wydarzenia w europie werset 28 a dopiero potem werset 30a - "mieszkańcy wybrzeży Kittim".
Taka jest kolejność wydarzeń.


RE: Proroctwo Daniela 11:28-30a - Przemeks - 2017-02-16

Wink
Powiedz mi Marku, z którego konkretnie wersetu wysnułeś tezę, że to akurat Europa, a nie na przykład Ameryka? Proszę, przytocz ten fragment, bo z urywku, który podałeś nie jestem w stanie wywnioskować, że chodzi o Europę.


RE: Proroctwo Daniela 11:28-30a - Marek_ - 2017-02-16

Tekst z Dan 11:28a wypełnił się dokładnie na Rosji po II wojnie światowej, (w nawiasach będę podawał komentarz do wypowiedzi biblijnych).
Dan 11:28
„I wróci” (powrót Rosji – biblijnego króla północy po wygranej II wojnie światowej)
„z wielkim mieniem do swojej krainy” (po zwycięstwie w II wojnie światowej w 1945r Rosjanie wracając grabili wszelkie dobra z państw wrogich czy nawet sprzymierzonych przez które przechodzili - nazywając to trofiejne.
Szczególnie wielkie łupy wywozili z Niemiec gdyż Niemcy wcześniej grabili całą Europę).
„a serce jego będzie przeciwne świętemu przymierzu” (władzę w Rosji sprawowali przywódcy których cechowało wrogie nastawienie do wiary w Boga oraz krzewienie ateizmu państwowego).
„ I będzie działał skutecznie” (Po II wojnie światowej Rosja była aktywna na arenie międzynarodowej, odnosiła sukcesy na scenie politycznej - w 1955r ratyfikowano Układ Warszawski czyli sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Środkowej i Wschodniej pozostających pod wpływem Związku Radzieckiego).
„i wróci do swej krainy” ( W ostatnim fragmencie tego tekstu zapowiedziano powrót garnizonów rosyjskich do swego kraju. Do pełnej realizacji tego planu potrzebne było to, co wcześniej wydawało się niemożliwe: rozpad Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego. Dzięki temu szczegół ten także wypełnił się i to na naszych oczach począwszy od 1989r).
Dan 11:29
„W czasie wyznaczonym powróci z powrotem” [król północy = Rosja, odzyska utracone w wyniku rozpadu bloku wschodniego wpływy]
„i wkroczy na południe” [wiele wskazuje na Gruzję]
„ale nie będzie jak wcześniej” [zwycięstwa Rosji nad Gruzją 2008r]
„i jak później” [Ukraina - tu także sukces i brak reakcji militarnej ze strony Zachodu]
Dan 11:30a
„I ruszą przeciw niemu mieszkańcy wybrzeży Kittim” [przede wszystkim Amerykanie oraz sprzymierzony z nimi Zachód np.Wielka Brytania]
„i będzie utrapiony i zawróci” [to oznacza tu załamanie nerwowe króla północy (Rosji) oraz przegraną wojnę].

Mieszkańcy wybrzeży Kittim – to w tym kontekście Amerykanie. Kittim, nie zawsze oznacza Cypr.

Czasem symbolizuje odległy zachód. Jeremiasz pisze: "Idźcie na brzegi Kittim i zobaczcie,
poślijcie do Kedaru i uważnie patrzcie, czy stało się coś podobnego?" (Jer.2:10, Biblia Lubelska).
Ks. Lech Stachowiak komentując ten tekst stwierdza: "Nawet najdalsze kraje zachodu i wschodu
nie znają podobnego przykładu". Warto też zwrócić uwagę, jak oddano ten tekst w Bible in Basic
English: "For those who go out from the west will come against him, and he will be in fear and will
go back". 


RE: Proroctwo Daniela 11:28-30a - Przemeks - 2017-02-16

Dziękuję za rozpiskę.Smile Na razie nie mam pytań.


RE: Proroctwo Daniela 11:28-30a - Powała - 2017-02-17

A ja i owszem mam pytanie: co z tego? Co nam daje taka rozkmina?


RE: Proroctwo Daniela 11:28-30a - Marek_ - 2017-02-17

(2017-02-17, 10:04 AM)Powała napisał(a): A ja i owszem mam pytanie: co z tego? Co nam daje taka rozkmina?

Doprecyzuj, to jest zbyt ogólne pytanie.