Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dogmaty
#1
Ostatnio myślałem sobie o dogmatach więc przelecę po najważniejszych dogmatach katolickich i powiem co o nich myślę.
325r dogmat o trójcy świętej. Wprowadzenie bardzo zaawansowanej teologi którą trudno obalić i trudno potwierdzić.
431r Nadanie Maryi tytułu Bogurodzicy. W sumie urodziła Jezusa. Należy się jej ten tytuł tak samo jak Bolesławowi chrobremu należy się tytuł króla Polski. Ale idzie to w stronę kultu Maryjnego {niebiblijnego kultu}
543r Ogłoszenie, że istnieje piekło i kara wieczna. Kara wieczna to dość ogólne stwierdzenie, ale ok można powiedzieć, że biblijne.
649r Maryja zawsze dziewica. XD Rozumiem, że Jakuba, Józefa, Szymona i Judę też urodziła z ducha świętego. W ogóle to posiadanie potomstwa w Izraelu to było coś chwalebnego i Bóg by musiał strasznie nie lubić Maryi i Józefa jeżeliby kazał Józefowi się do niej nie zbliżać {na zawsze} a Maryi "zamknął łono."
1439r istnieje czyściec. Ktoś puścił wodzę fantazji.
1545r Tradycje równe Biblii. Niebezpieczny precedens. To tak jakby uznać, że mitologia Grecka i Perska ma taką samą wartość co Biblia.
1546r Grzech pierworodny. Nie będę komentować {niebiblijne}
1854 Maryja bez grzechu pierworodnego. Zrobienie z Maryi bożka.
1870 Papież nieomylny. Zrobienie z papieża człowieka równego Bogu{nawet Jezus mówił, że "Ojciec większy jest niż ja" J 14,28}.
1950 Wniebowzięcie Maryi. Znowu zrobienie z Maryi bożka.

Jak widzimy z czasem ludzie coraz bardziej fantazjują i odkładają biblię na bok. Od 649 prawie wszystkie dogmaty były bzdurne.
Kiedyś myślałem, że dogmaty są niepotrzebne, ale po jakimś czasie zrozumiałem, że potrzebuję jakiegoś filaru którego nie można ruszać. Moje dwa Dogmaty:
1 Biblia wiernie opisuje czyny, słowa i myśli Boga, proroków, Jezusa i Apostołów którzy mówili z natchnienia Ducha Świętego.
2 Bóg nie jest idiotą

może ktoś dodałby jeszcze jakiś dogmat jak tak to zachęcam do komentowania
Jakub Łuniewski pokój piszącemu i pokój czytającemu
Odpowiedz
#2
Czy o dogmacie wprowadzającym trójcę można powiedzieć, że jest Biblijny?
Kłóci się on totalnie z wyobrażeniami na temat Boga z Biblii.
Od początku osoby do których w Biblii Bóg się przyznawał oddawały cześć jednemu Bogu, używały też często Jego imienia, które w naszym języku najczęściej występuje w formie Jehowa lub Jahwe.
Dla Izraela dalej Bóg był ten sam i był jeden. (PwtPr 6:4,5)
Tak też do tego podchodził Jezus. (Marka 12:29,30)
Trójcy też „zapomnieli” (?) wprowadzić pierwsi chrześcijanie. Termin taki nigdzie nie występuje w Biblii.
Biblia nigdy nie stawiała równości ani między Bogiem a Jezusem, ani między duchem świętym a Jezusem. Duch zawsze był Boży, od Boga itp. Wyraźna zależność.
Nie podaje Biblia nigdzie imienia ducha świętego. To jak jest przedstawiany w całej Biblii pokazuje go bardziej jako bezosobową siłę/moc działającą w osobach którym została ona udostępniona przez Boga. W bardzo różny sposób.
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Duch_Święty
Trudno powiedzieć, by dogmat o trójcy był biblijny.

Co do „Marii Bogurodzicy” to zasadnicze pytanie: urodziła Boga? Bóg mógłby mieć taki początek jak Jego dzieła?
Jezus podawał się za Boga któremu należy oddawać boską cześć, czy raczej za przewodnika, którego trzeba naśladować, działać, Króla, głowę zboru?
Wygodniej i łatwiej jest czcić niż naśladować, więc powszechnie poleciało po szerokości.

Z kolei piekło to bardzo wygodny straszak na niepokornych. Zaadaptowany z pogańskich, niebiblijnych wierzeń. Jedna z najbardziej uwłaczających Bogu nauk. Nauka niebiblijna, choć subtelnie wykorzystująca Biblijne terminy.
Przez wieki ludzie oddani Bogu opisani w Biblii utożsamiali śmierć z końcem istnienia, nie z życiem w jakimś innym miejscu.
Skoro miałoby to być takie straszne miejsce gdzie przebywają ludzie to dlaczego w Biblii nie ma nic na ich temat nie ma? Niebiblijne kulty pełne są modlitw za zmarłych, a w Biblii...pusto na ten temat. Biblia mówi, że wszyscy zmartwychwstaną.
Gdyby istniało piekło i po śmierci część ludzi by była tam przenoszona to po co miałoby być zmartwychwstanie prawych i nieprawych? (Dzieje 24:15)
Zmartwychwstanie stanowiło przecież jedną z głównych nauk wchodzącą w skład dobrej nowiny głoszonej przez Jezusa i pierwszych chrześcijan. Pisma greckie wchodzące w skład kanonu biblijnego pełne są wypowiedzi o zmartwychwstaniu.
Jezus „zciągnął” Łazarza z jakiegoś lepszego/gorszego miejsca czy po prostu przywrócił go do życia?

Reszta dogmatów, tak jak słusznie pisałeś jest jeszcze bardziej bzdurna, aż nie chce się w nie wnikać.
Odpowiedz
#3
Fajnie by było gdybyś numerował swoje zarzuty. Ale ok.

1 Trójca faktycznie jest niebiblijna, ale Coś w tym stylu jest w biblii. Koncepcja Jezusa i Boga jest średnio jasna bo Jezus mówi "ja i ojciec jedno jesteśmy" i "Ojciec większy jest niż ja" J 10, 22-39. Mi bliżej jest do stwierdzenia, że Jezus jest ciałem Jahwe duszą a Duch Boży duchem bożym albo do czegoś w stylu umysłu zbiorowego. Najlepiej to obrazują pierwsze słowa w ewangelii Jana 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Przekładając na inną sytuację. Na początku był makaron i w garnku był makaron i garnkiem był makaron. Jest to Bardzo trudne do zrozumienia. Nawet powiedziałbym, że tylko apostołowie są w stanie to zrozumieć bo Im dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego.

2 Duch święty raczej nie jest siłą bo Jezus mówi, że istnieje coś takiego jak bluźnierstwo przeciwko duchowi świętemu. Nie da się zbluźnić przeciwko energii. To tak jakby zblużnić przeciwko morzu.

3 Maryja urodziła Boga tak samo jak matka mojżesza też urodziła Boga bo jest napisane "1 Psalm. Asafowy. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa" Ps 82, 1 i Jezus mówi w J 10, 34 Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Więc każda kobieta która urodziła może nazywać się Bogurodzicą

4 Jezus ewidentnie podaje się za Boga i to wyższego niż inni ludzie. np odpuszcza grzechy, mówi zanim Abraham stał się ja jestem {Ja jestem mówi też Bóg do Mojżesza} mówi jeszcze kto nie czci syna nie czci i ojca. J 8, 58

5 Co do piekła to Jezus zawsze mówił, że ludzie źli będą wyrzuceni w ciemności zewnętrzne i tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc można powiedzieć, że wyrzucenie za mury nowego Jeruzalem to kara wieczna. I tak też w przypowieści o bogaczu i łazarzu jeden jest z Abrahamem a drugi za przepaścią. I wygląda na to, że dzieje się to w czasie realnym bo bogacz mówi żeby Bóg posłał łazarza, żeby ten ostrzegł ludzi. Głupotą byłoby o to prosić gdyby ta sytuacja miałaby mieć miejsce po końcu świata.
Odpowiedz
#4
@Tizment.90 #3

Ad1
Jana 17 rozdział od 20 wersetu dokładnie pokazuje o jaką jedność Jezusowi chodziło. Piotr to nie była ta sama osoba co Jan. Podobnie Syn (Jezus) i Ojciec (Jehowa). Zbór składał się też z wielu osób, które w kluczowych sprawach dotyczących wykonywania woli Bożej i naśladowania Jezusa mieli taki sam pogląd, zdanie itp.
O jedności świadczy to, że wykonują razem, zgodnie, jedno dzieło korzystając z mocy Bożej. Mają takie same podejście do wykonywania woli Bożej. I to właśnie łączy.
Nijak ma się to do niebiblijnej trójcy.

Ad2
Warto przeczytać kontekst wypowiedzi Jezusa do której nawiązałeś (Mat 12:31,32; Marka 3:28,29) w której mówił o bluźnierstwie przeciwko duchowi świętemu.
To były słowa skierowane do ludzi znających wiele opisów sytuacji zawartych w Pismach które mówiły o przejawach działania ducha Bożego. Nie utożsamiali ich z działaniem jakiejś odrębnej osoby tylko dokładnie wiedzieli że było to wynikiem mocy od Boga. Dzięki której ludzie wielokrotnie prorokowali, dokonywali cudów, nabywali niesamowitych umiejętności itp itd.
A potem zjawia się wśród nich - w czasie i w sposób jaki zapowiadały „uznawane” przez nich proroctwa - Jezus, dokonuje na ich oczach cudownych dzieł z pomocą tego samego ducha, żyje zgodnie z tym, tłumaczy im to i jeszcze dziełami udowadnia, a oni...bluźnią. Jak inaczej to nazwać?
Nie przeciwko jakiejś trzeciej osobie, tylko przeciwko wyraźnemu działaniu mocy od Ojca. Takim typom nie ma już sensu dalej coś tłumaczyć ani udowadniać.
Jeśli komuś coś tłumaczysz i jeśli ten ktoś dobrze nie zrozumie i potem źle zrobi to jest jakoś wybaczalne, ale jeśli dokładnie zrozumie a jednak do końca swoich dni, z premedytacją działa na przekór to jest to dużo poważniejsze. Oni dobrze rozumieli. Znali pisma, znali działanie ducha świętego, wiedzieli od kogo pochodzi. Niewybaczalne.
O czymś niewybaczalnym mówi też fragment z Hebr 10:26,27:
„Bo jeśli rozmyślnie trwamy w grzechu po otrzymaniu dokładnego poznania prawdy, to już nie pozostaje żadna ofiara za grzechy lecz tylko jakieś straszliwe oczekiwanie sądu oraz ognista zazdrość, która ma strawić przeciwników.”
Bóg wybaczał bardzo poważne grzechy. Dawidowi wybaczył cudzołóstwo i morderstwo, Piotrowi zaparcie się Jezusa, dlatego od wielkości wykroczenia ważniejsze jest chyba to jak potem do tego podchodzimy, czy przestaniemy/zawrócimy, czy tego żałujemy, czy to usprawiedliwiamy, czy w tym trwamy itd. Od tego w dużej mierze zależy czy coś jest wybaczalne.
Jak ktoś zrobi Ci coś złego, albo zabrał/lub zepsuł po coś do czego tylko Ty masz prawo, ale potem widzisz, że żałuje tego, naprawił szkodę, szczerze przeprasza i stara się wszelkimi sposobami to jakoś zrekompensować itd to chyba inaczej do tego podejdziesz niż do sytuacji gdy, ktoś upiera się, że miał do tego prawo, to tylko jego sprawa, nic Ci do tego, a tak wogóle to: „odwal się bo mam znajomości”.
Jezus inaczej podchodził do grzeszników, którzy okazywali skruchę i porzucali złe postępowanie a inaczej do tych co nie chcieli Go uznać i wprowadzać zmian.

Ad3
Pozycja jedynego Boga (PwtPr 6:4; Marka 12:29) jest wyższa od tego co zostało stworzone, choć czasem w Biblii jest użyty do stworzeń ten sam termin.
Tylko po co wywyższać jakimś naginanym tytułem skromną Marię skoro ani żadna wypowiedź Jezusa ani pierwszych chrześcijan tego nie sugeruje?

Ad4
Jezus odpuszczał grzechy (co miało ścisły związek z uzdrawianiem), robił rzeczy niedostępne dla innych, ale robił to dzięki mocy od Ojca. Mówił o tym często. Podobnie jak również o tym, że Ojciec jest ważniejszy, jest tym który posłał, więcej wie itp. Nie podawał się za Boga, ani równego Bogu.

Ad5
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu też warto czytać z kontekstem (Łuk16) w jakim została wypowiedziana. Przywódcy religijni powoływali się też na „znajomości” - „za ojca mamy Abrahama” - a swoimi uczynkami pokazywali, coś zupełnie innego. Tym ludziom uważającym się za lepszych od innych z uwagi na pochodzenie, znajomości itp musiało być bardzo gorąco jak słuchali Jezusa (a potem Jego pogardzanych naśladowców), gdy im mówił, że w dużo lepszej sytuacji są ludzie pokroju Łazarza, którzy szczerze szukają.
I do tego nawiązuje przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Piekło ich to mocno Smile
Teraz też, obojętnie na znajomości z kim by nam wpadło do głowy się powoływać: czy to na Abrahamem, czy to z Jezusem, czy to z Bogiem Jehową, to jeśli miałyby się opierać tylko na pustych deklaracjach to bardzo niewiele to znaczy.
Ważniejsze jest to czy rzeczywiście wykonujemy wolę Boga a nie to co deklarujemy.
(Mat 7:21-27)
Dlatego trzeba sprawdzać jaki jest mój stosunek do wykonywania woli Bożej.
Co obecnie jest wolą Bożą?
Odpowiedz
#5
Co do 1 i 3 argumentu się w pełni zgadzam. A w 5 zgadzam się co do samych wniosków.

Co do 2 argumentu to jest napisane, że jak ktoś zbluźni to nie ma dla niego już ratunku i żadne przepraszania nie pomogą bo "Są winni grzechu wiecznego" Na pocieszenie powiem, że Faryzeusze nie zbluźnili przeciwko duchowi świętemu bo Jan w swoim liście pisze żeby za takich ludzi się nie modlić a Jezus na krzyżu modlił się za tych Faryzeuszy. Było tak dlatego, że Faryzeusze obrazili "owoce ducha świętego" i Jezusa. Różnica jest mniej więcej taka jakbym do kogoś powiedział "głupio robisz" {czyn faryzeuszy} a "Jesteś głupi" bluźnierstwo przeciwko duchowi świętemu. Więc podtrzymuje, że Duch święty jest osobą

4 Niedługo napisze wątek o tym czy jezus jest wyższy od boga czy niższy czy równy. Więc teraz spuszczę kurtynę milczenia. Oczekuj kolejnego wątku. {jakbyś chciał się o nim na pewno dowiedzieć to npisz to w odpowiedzi na ten komentarz to ci prywatną wiadomość wyślę kiedy wątek będzie gotowy}
Odpowiedz
#6
(2018-07-13, 05:07 PM)Tizment.90 napisał(a): 4 Niedługo napisze wątek o tym czy jezus jest wyższy od boga czy niższy czy równy. Więc teraz spuszczę kurtynę milczenia. Oczekuj kolejnego wątku. {jakbyś chciał się o nim na pewno dowiedzieć to npisz to w odpowiedzi na ten komentarz to ci prywatną wiadomość wyślę kiedy wątek będzie gotowy}

Poruszasz ciekawe tematy i ja czekam z niecierpliwością
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości